Proč nosit své dítě?

09.01.2021

Proč bychom měli nosit své děti? Nejdřív se na to podíváme teoreticky - z  pohledu biologie lidského chování. Německý biolog a etolog Bernard Hassenstein už v roce 1970 rozdělil mláďata do třech skupin - na běhavce, hnízdoše a nošence.
Mezi běhavce patří třeba hříbata. Vypadají jako malí dospělci a krátce po narození se staví na nohy a následují matku.
Mezi hnízdoše patří koťata nebo mláďata myší. Po narození nevidí, neslyší a leží v hnízdě.
Mateřské mléko hnízdošů má velký obsah tuku, a proto mohou matky mláďata opustit na několik hodin. Narozdíl od hnízdoše by lidské mládě v případě opuštění plakalo, tudíž se prozradilo případným predátorům a nepřežilo by.
A proto je tu i třetí skupina - nošenci. Sem patří mláďata opic, klokanů a člověka. Po narození nezůstávají v hnízdě ale na těle matky, na kterou jsou zcela odkázáni. Mateřské mléko nošenců je utvořeno tak, aby mláďata bylo kojena kontinuálně, kdykoliv si vzpomenou. Pro své přežití potřebují tělesný kontakt rodiče, jeho blízkost, která mu zajišťuje teplo a potravu.
Naše děti tedy očekávají, že budou nošeny (a kojeny). Jsou k tomu vybaveny vrozenými reflexy už po tisíce let.

A jaké jsou další důvody? Proč bychom měli nosit své děti?

  • KONTAKT mezi rodičem a dítětem. Nošení má pozitivní vliv na formování primární vazby, při nošení se vyplavuje oxytocin, rodič a miminko jsou spokojenější, provázanější. Rodič má větší chuť o miminko pečovat a reagovat na jeho potřeby.
  • Je prokázáno, že nošené děti MÉNĚ PLÁČOU. Jsou spokojenější, protože jsou blízko rodiče. Rychleji jsou uspokojovány jejich potřeby.
  • Dítě vstřebává DOSTATEK VJEMŮ- ale zase ne příliš. Vnímá maminku, její obličej, hlas, dech, tlukot srdce, její pohlazení. Vnímá okolní svět a pozoruje ho z bezpečí maminčiny náruče. Když je toho na něj příliš, přivine se k mamince, zavře oči, usne.
  • Děti, které byly nošeny, jsou SAMOSTATNĚJŠÍ, KOMUNIKATIVNĚJŠÍ A SOCIÁLNĚ ZDATNĚJŠÍ. Svět totiž pozorují z perspektivy dospělého, mají rozhled a různé stimuly nasávají a zpracovávají.
  • Nošení je PRAKTICKÉ. Rodič má volné ruce, může snáz obstarávat své potřeby (třeba si uvařit snídani, to je často scifi pro rodiče s několika týdenním miminkem). Taky má volné ruce pro další sourozence. Navíc při nošení nezatěžuje jednostranně své tělo, váha miminka se mu dobře rozloží, není to tedy tak fyzicky náročné jako samotné chování na rukou.
  • Nošení má POZITIVNÍ VLIV NA VÝVOJ KYČLÍ. V šátku nebo nosítku má dítě kyčle v tzv. trojzvuku - abdukčně flekčním postavení s mírnou vnější rotací. Mnoho ortopedů proto nošení doporučuje.
  • Nošení má pozitivní vliv na PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ miminka a jeho svalový tonus. Miminko je na těle matky aktivní, svými svaly reaguje na pohyby matky. Zároveň ale své tělo příliš nezatěžuje. Při nošení je vytvářen lehký tlak na sedací hrby a ty pomáhají v budoucím vzpřimování.
  • Při nošení se miminko může POHODLNĚ KOJIT. Při tělesném kontaktu se přirozeně NAVYŠUJE LAKTACE. Navíc - pokud je vám to příjemnější - v šátku nebo nosítku nakojíte miminko diskrétně a nebudete muset hledat místo na kojení.
  • Nošení má POZITIVNÍ VLIV NA SPÁNKOVÝ CYKLUS miminka a uspávání trvá kratší dobu.
  • NOŠENÍ SPOJUJE. Rodiče, kteří nosí, jsou spolu často v kontaktu, tvoří komunitní skupiny a na mateřství a rodičovství díky tomu nejsou tak sami.

Za krásné fotky děkuji Domče a jejím skvělým holčičkám. Jak jsem psala výše - nošení opravdu spojuje.